Ångest

Ångest är en stark känsla av oro och stress. Vid ångest sätts kroppens alarmsystem i beredskap. Reaktionerna kommer från nervsystemet och är inget man kan styra över. Ångesten finns egentligen till för att ge oss extra kraft om vi behöver klara av en extremt farlig situation som att springa fort ifrån en fara. Det är dock vanligt att hjärnan tolkar situationer som farliga fast de i själva verket inte är farliga. Ibland kan det räcka med att man tänker på något läskigt för att hjärnan ska tro att man är i fara. Ångest brukar ofta upplevas både fysiskt och psykiskt. Hur man upplever ångest är individuellt och kan kännas olika starkt, allt från ett svagt obehag eller rastlöshet till starka kroppsliga reaktioner. Ofta ökar pulsen, andningen blir snabbare och stresshormonerna i blodet höjs.

Ångest upplevs ofta som väldigt obehaglig men är inte farlig. Det är vanligt att ångesten släpper efter en stund men ibland stannar den kvar längre. Ångest är vanlig. Ångest är plågsam. Ångest kan vara skamfylld. Ångest syns inte utanpå. När vi har ångest är det naturligt att vi vill göra vad som krävs för att bli av med den.

Det är plågsamt att få ångest ofta eller att ha ångest under lång tid. Ibland kanske du undviker situationer för att slippa ångest. Det leder dock ofta till att livet begränsas mer och mer och på lång sikt är det en mindre bra lösning.

Det finns hjälp att få om du har ångest. Det finns bra sätt att hantera den. I samtalsterapi kan du få verktyg för att reglera, hantera och förhålla dig till din ångest. Du kan även få hjälp att hitta orsaker till varför du får ångest och på så sätt kan ångesten minska.

Vill du samtala?
Kontakta oss