Alla kan drabbas av kriser eller av psykisk ohälsa. Det är vanligt och mänskligt.

Terapiinriktningar

KBT

KBT är en förkortning av kognitiv beteendeterapi och har sin grund inom kognitiv terapi samt inom inlärningspsykologi. Inom KBT arbetar terapeuten och patienten tillsammans som ett team för att identifiera och lösa problem genom strukturerade samtal, tydliga mål samt hemuppgifter. Det är en behandling som går ut på att aktivt öva sig på att förändra tankar, känslor och beteenden som utgör hinder i livet. Att utveckla nya sätt att hantera och förhålla sig till sina problem så att dessa försvinner, minskar eller inte utgör ett stort hinder i livet. Genom nya erfarenheter och verktyg kan man lära om och förändra mönster för att börja må bättre. KBT är evidensbaserat. Det finns starkt forskningsstöd för att de metoder som används inom KBT är effektiva vid behandling av olika problem.

 

AFT

AFT är en förkortning av affektfokuserad psykoterapi som har sin grund inom psykodynamisk teori samt inom anknytningsteori. Inom affektfokuserad terapi fokuserar man på affekter/känslor. Alla människor har känslor. Känslor är livsviktiga och har ett syfte. Känslor vill säga något och de vill hjälpa oss människor att navigera rätt i vad vi behöver och vad som är viktigt för oss. Man kan säga att känslor är reaktioner som hjälper oss att göra det som är bra för oss.

Inom AFT utgår man ifrån att vi människor ofta lärt oss trycka undan känslor som inte är tillåtna att känna. Detta leder ofta till skav, ångest och försämrat psykiskt mående. För att förstå sig själv som människa behöver man få tillgång till sina känslor. I den affektfokuserade terapin arbetar terapeuten och patienten tillsammans med att utforska patientens känslor för att patienten ska få fatt på sina känslor och kunna se sina behov bättre.

Alla kan drabbas av kriser eller av
psykisk ohälsa

Det är vanligt och mänskligt. Kanske är ditt bekymmer något stort eller så är det bara något litet som skaver i ditt liv, men som du vill komma vidare med. Inget är för litet eller för stort att söka hjälp för. Kom ihåg att du är expert på ditt liv. En samtalsterapeut kan lyssna och bidra med strategier och verktyg samt hjälpa dig att upptäcka mönster som du inte mår bra av. En samtalsterapeut kan också hjälpa dig att sortera upp tankar och känslor så du får mer balans i livet. Genom att förklara och sätta ord på dina känslor och tankar tillsammans med en annan människa kan du komma vidare och komma ur återvändsgränden du befinner dig i. Du förstår ofta dig själv bättre när du får spegla dig i någon annan. Det finns ett stort hopp om att du kan få börja må bättre!

Vanliga problemområden där samtalsterapi kan vara hjälpsamt:

Psykisk ohälsa Ångest Oro Fobi Social fobi Panikångest Depression Nedstämdhet
Sömnbesvär Stress Utmattning Smärtproblematik Hälsoångest Låg självkänsla Separationsångest Medberoende
Relationsproblem Kommunikationsproblem Skam Skuld Sorg Kris Tvång

Tystnadsplikt

De som bedriver psykoterapi har tystnadsplikt enligt lag vilket innebär att det du
berättar för din terapeut stannar mellan er.

Lagstiftning

Psykoterapi bedrivs i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
Patientsäkerhetslagen (2010:659), Patientdatalagen (2008:355)
samt Offentlighets- och sekretesslagen (2009;400).