Depression

Depression är ett tillstånd när man har brist på hopp och framtidstro. Vid en depression uppstår ofta kroppsliga besvär som huvudvärk eller sömnsvårigheter. Kraften, orken och energin blir sämre. Depression är inte riktigt samma sak som att känna sig nedstämd eller ledsen. Det är dock svårt att tydligt dra gränsen mellan att vara nedstämd och att ha en depression. Alla känner sig nedstämda ibland. Vid en depression är symtomen svårare och har pågått längre.

Depression är vanligt. Depression kan uppstå om man utsätts för en psykologisk påfrestning, exempelvis vid stress, efter en förlossning eller vid en förlust. Du kan ha olika sårbarhet för att drabbas av en depression. Om du har en depression har du ofta stort självförakt. Du plågas ofta av skuldkänslor. Du har kanske känslor av ilska och sorg som du tryckt undan och som finns långt inom dig och tynger dig. Ibland grundar sig depressionen i negativa automatiska tankar som du behöver få hjälp att ifrågasätta.

Det finns hjälp att få om du lider av en depression eller om du känner dig nedstämd. I vissa fall behöver du medicin. I samtalsterapi kan du få hjälp att få fatt i dina känslor samt ifrågasätta dina negativa automatiska tankar. Du kan även få hjälp att bryta dina destruktiva mönster och ersätta dem med beteenden som du mår bättre av. Det går att komma ur en depression.

Vill du samtala?
Kontakta oss