Fobi

Om man är rädd för någonting i så hög grad att man gör allt för att undvika det kan man ha vad som kallas för fobi. Det handlar oftast om en irrationell och intensiv rädsla. Vanliga rädslor eller fobier kan vara spindelfobi, ormfobi eller hundfobi. Det kan även vara höjdrädsla, flygrädsla eller rädsla för trånga utrymmen. Det kan även röra sig om rädsla för blod och sprutor eller rädsla för att kräkas eller att drabbad av någon sjukdom. En annan vanligt förekommande fobi är rädsla för att prata inför andra människor eller rädsla för att vara bland folksamlingar.

Många människor har fobier men det är långt ifrån alltid som fobierna behöver behandlas. Du avgör själv om din fobi utgör ett hinder för dig att leva det liv du vill och om fobin begränsar dig i din vardag. När du har en fobi kan du få starka symtom när du är i kontakt med det du är rädd för. Det kan vara symtom som exempelvis hjärtklappning, yrsel, kraftiga svettningar eller panikångest. Ibland kan det räcka med tanken på det du är rädd för, för att symtomen ska komma.

Varför utvecklar man en fobi? Du kan han en medfödd sårbarhet som gör att du har större risk att utveckla en fobi. Om du varit med om en skrämmande eller traumatisk händelse kan det leda till att du utvecklar en fobi. Det kan också handla om en inlärd rädsla. Ofta har rädslan lärts in indirekt, genom att du sett hur någon annan betett sig. Det hoppfulla är att om du kunnat lära in en rädsla så finns också stor möjligheten för hjärnan att lära om och bli av med rädslan.

Det finns hjälp att få om du lider av en fobi. Om du undviker det som skrämmer dig kommer rädslan bli starkare. Det finns bra sätt att konfrontera fobier och möta dina rädslor både på egen hand och i samtalsterapi. I samtalsterapi kan du på ett effektivt sätt få hjälp med att bli av med din fobi.

Vill du samtala?
Kontakta oss