Relationsproblem

Att leva i en relation innebär ofta kompromisser av olika slag och det finns alltid behov av kommunikation i någon form. Att leva i en relation är ett ständigt pågående arbete. Det kan vara svårt att leva i en relation.

Ibland uppstår svårigheter i våra relationer. Ibland kanske vi inte talar samma språk som vår partner. Ibland blir relationer slentrianmässiga utan att vi vill det. Ibland kan vi behöva hjälp för att komma framåt i vår kommunikation. Det kan vara små vardagliga skav som leder till konflikter och som vi behöver arbeta med. Ibland kanske det är kaos i relationen, separation känns som det enda alternativet och vi behöver få hjälp att kommunicera.

Det finns hjälp att få i din relation. Det gäller både om du och din partner är på väg att separera eller om ni har det bra och vill fördjupa eran förståelse och kärlek för varandra. I parterapi kan du och din partner få hjälp att kommunicera, reda ut missförstånd samt få möjlighet att lyssna på varandra på ett nytt sätt. I parterapi kan du och din partner få verktyg att fördjupa er relation.

Kom ihåg att relationsproblem även kan uppstå till vänner, familjemedlemmar eller andra viktiga personer. Även i dessa relationer kan det vara mycket hjälpsamt att samtala med en samtalsterapeut för att komma vidare och fördjupa relationen.

Vill du samtala?
Kontakta oss