Separationsångest

Att skiljas från en betydelsefull person eller trygg plats är något som skapar känslor i oss alla. Ibland kan dessa känslor bli så starka att de resulterar i separationsångest. Separationsångest fyller en livsviktig funktion under barndomen. Funktionen med separationsångesten är att den, under uppväxten, förstärker relationen mellan barn och deras anknytningspersoner. Om man dock inte fått sina känslomässiga behov uppfyllda av sina anknytningspersoner så kan djupa sår ha uppstått och man kan ha utvecklat en stark separationsångest som kan finnas kvar även som vuxen. Ibland är man inte medveten om att man inte fått sina känslomässiga behov tillgodosedda som barn. Ibland har man bara en otydlig känsla av att man mår dåligt.

Separationsångest är smärtsam. Känslan består både av rädsla och sorg. Separationsångesten kan i vissa fall leda till att du blir självdestruktiv. Separationsångest kan paralysera dig och styra ditt liv. Har du stark separationsångest kan du exempelvis ha svårt för att bryta destruktiva relationer. Om separationsångesten är stark och den påverkar ditt liv på ett negativt sätt kan du behöva hjälp.

Det finns hjälp att få om du lider av separationsångest. I samtalsterapi kan du få hjälp att bearbeta smärtan så att den får komma upp och ut. Det går att bli fri från separationsångest.

Vill du samtala?
Kontakta oss