Sorg

Sorg är att förlora någon som betyder mycket. Det kan vara genom ett dödsfall eller en separation av något slag. Alla sörjer på olika sätt och ingen annan kan bestämma vem eller hur mycket du får sörja. Sorg är mycket smärtsam. Sorg är ett pris man behöver betala när en relation, som man investerat kärlek i, tas ifrån en. Sorg väcker ofta en rad psykologiska och fysiska reaktioner som nedstämdhet, missmod och trötthet.

Det finns hjälp att få om du är i sorg. Det finns bra sätt att komma vidare i sin sorg, både på egen hand och i samtalsterapi. I samtalsterapi kan du få hjälp att uttrycka och vara i dina känslor. Detta är viktigt för att kunna komma vidare. I samtalsterapi kan du även få hjälp att jobba med acceptans, att förhålla dig till din sorg och smärta. Sorg är smärtsam men det finns hjälp att få för att sorgen ska bli mer hanterbar.

Vill du samtala?
Kontakta oss