Stress

Att uppleva stress är en del av livet och alla blir stressade någon gång. Faktum är att stress kan vara något positivt som hjälper kroppen att få extra kraft och energi i situationer som kräver något extra. Stressreaktioner kan sättas igång vid både fysiska och psykiska ansträngningar. Rent fysiologiskt skickar hjärnan signaler till det sympatiska nervsystemet som aktiveras. Man får bland annat ökad puls och förhöjt blodtryck.

Om stressen pågår länge kan kroppen ta skada. Olika människor kan uppfatta samma situation som olika stressande. Det som är stressande för en person behöver inte vara det för en annan. Hur du reagerar och vad du upplever som stressande beror på olika saker som bakgrund och temperament. Många känner stress när man har för många arbetsuppgifter, när man upplever sociala krav som är svåra att leva upp till eller när man har för höga krav på sig själv. Många känner även stress när man har för lite av meningsfulla aktiviteter i sitt liv. När man har låg grad av kontroll upplever man ofta en mycket hög stress.

 

Det finns hjälp att få om du upplever stress. Det finns bra sätt att hantera stress, både på egen hand och i samtalsterapi. I samtalsterapi kan du få verktyg för att hantera din stress. Du kan få nya insikter och perspektiv samt hjälp att hitta orsaker till varför du upplever stress. På så sätt kan du bli medveten om vilka förändringar du behöver göra för att reducera din stress.

Vill du samtala?
Kontakta oss