Tvång

Tvångssyndrom, som även kallas OCD, innebär att du upplever att du måste tänka på ett visst sätt eller göra saker på ett visst sätt. Tvångssyndrom innehåller både tvångstankar och tvånghandlingar. Tvångstankar kan vara tankar eller fantasier som kommer fast du absolut inte vill det. Tvångshandlingar är det du gör för att minska ångesten när tvångstankarna kommer. Ofta är tvångshandlingarna att kontrollera att du inte glömt något, exempelvis spis eller lås. Ibland är tvångshandlingarna saker du gör i ditt huvud, som att räkna, upprepa ord och liknande. Det kan verka ologiskt för den som aldrig haft tvångsproblematik, men tvånget hjälper till att må bättre i stunden. Att utföra tvångshandlingar reducerar ångest. Därför är det logiskt att du fortsätter med dina tvångshandlingar.

Tvångstankar kan vara enormt obehagliga. De kan vara skrämmande. De kan uppta all din tid. Det plågsamma är att ju mer fruktan du får för dina tankar desto mer kommer din hjärna tänka på dem. Tvångstankar och tvångshandlingar kan begränsa ditt liv på många plan.

Att lida av tvång kan vara enormt skamfyllt men kom ihåg, det är inte ditt fel. Du gör bara så gott du kan för att må bra i stunden. Kom också ihåg att det finns bra hjälp att få! Det som är klurigt med tvång är att tvånget kan förstärkas av anhöriga. Detta trots att de vill hjälpa dig i all välmening. I samtalsterapi kan du få kunskap om tvång samt viktiga verktyg att hantera ditt tvång. Tveka inte att söka hjälp om du lider av tvång.

 

Vill du samtala?
Kontakta oss