Digitala samtal i en digital tid

Vi lever i en föränderlig värld. Speciellt inom området teknik och utveckling. Ibland går det så snabbt att vi knappt hinner med. Ibland hinner vi inte reflektera kring vilka konsekvenser den nya tekniken för med sig. Ibland är den nya tekniken fantastisk och början på en ny epok! Under pandemin blev vi alla i samhället varse om att möten med människor kan ske på många olika sätt. Vi blev så illa tvungna att ställa om och även den mest teknikfrånvända fick lite trevande lov att närma sig olika digitala plattformar. För vissa innebar det mest huvudbry när det för andra blev en öppning och helt nya möjligheter visade sig.

Gällande terapisamtal kan man konstatera att innan pandemin var det inte så vanligt att ”gå i terapi” via en skärm. Under pandemin var det fler och fler terapeuter som erbjöd denna möjlighet via olika digitala plattformar. Vad som efter en tid kunde konstateras var att många människor föredrog denna form av samtal framför det fysiska samtalet. Att erbjuda god och hjälpsam terapi via en skärm visade sig vara ett framgångskoncept. För vissa är tröskeln, att ta sig till en fysisk plats för att börja prata om det som är svårt, lite för hög. Att sitta hemma och, via en skärm, prata om det svåra kan vara enklare. För vissa handlar det om logistik eller den alltid så dyrbara tiden. Att ta sig till en fysisk plats kan vara en detalj för mycket i den pressade vardagen.

Därför tror jag att det digitala terapisamtalet är här för att stanna. Inte för alla men för vissa. Vi människor är, som många gånger redan konstaterats, olika och olika företeelser passar olika människor. Att erbjuda möjligheten att gå i terapi via en skärm känns helt klart modern och ett mycket gott alternativ till det fysiska terapisamtalet, i den föränderliga värld vi lever i.

Ester Hellström


Vill du samtala?
Hör av dig!