FOMO – Fear of missing out

FOMO, fear of missing out, att känna att man missar något, att känna en inre stress över vad andra gör. FOMO är en vanlig och väldigt naturlig känsla för människor i alla åldrar. Fenomenet har funnits länge. Vi kan alla känna av det och det är mänskligt. I det samhälle vi lever i, med det ständiga flödet av information om andra människor, är det dock svårare att värja sig för FOMO. Det är lättare att känna av FOMO i den tid vi lever i på grund av de sociala medierna som blivit så stor del av vår vardag.

Varför känner vi då FOMO ibland? Jo, därför att vi behöver få vara med. Att vara en del i ett sammanhang, att tillhöra en grupp! Det finns något djupt mänskligt i det och det är något som alla människor behöver. Faktum är att när vi blir uteslutna ur en grupp, när vi blir avvisade och på ett tydligt sätt känner oss utanför då påverkar det oss negativt. Det påverkar vår självbild och det kan vara riktigt skadligt för vårt psykiska mående. Därför är det inte konstigt att vi alla kan känna av FOMO ibland.

Vad kan vi då göra åt saken? För det första behöver vi förstå varför vi känner FOMO. Vi behöver förstå att det är viktigt för oss som människor att vi får känna oss delaktiga och inkluderade. Vi är mänskliga då vi känner FOMO. Vi är inte ensamma då vi känner FOMO. En annan sak som kan vara hjälpsam är att acceptera att vi kommer missa roliga saker ibland, att det är en del av livet, hur jobbigt det än kan kännas. Om vi ändå tycker att vi påverkas i allt för stor utsträckning så kan vi faktiskt välja bort viss information, som att sluta följa det där instagramkontot som ändå bara ger oss ångest. Vi kan välja vad vi exponerar oss för. Det tar inte bort FOMO helt men det hjälper oss att förhålla oss till det och det hjälper oss att må bättre!

 

Ester Hellström


Vill du samtala?
Hör av dig!