När vi övertänker kring vår hälsa

Hälsoångest, vad är det egentligen och vilka drabbas? Vad kan vi göra åt det?

Alla som upplevt hälsoångest vet att det kan vara enormt plågsamt och uppta stor del av ens tankar. Kanske har du alltid varit en orolig själ som lätt hamnat i destruktiva tankar kring sjukdomar och fysiska symptom. Eller så har du aldrig någonsin tidigare tänkt i dessa banor. Du har kanske aldrig reflekterat över sjukdomar särskilt mycket. Men plötsligt händer något, du drabbas av en allvarlig sjukdom eller bara en vanlig förkylning som inte riktigt vill släppa taget. Något som triggar dig. Något som din hjärna tolkar som en fara. Ibland kan dessa tankar fastna och bli till oro som blir till ångest som bara växer sig starkare och starkare. Hälsoångesten kan slå till med full kraft och det är svårt att värja sig.

Det som händer när vi drabbas av hälsoångest är att hjärnan i samarbete med kroppen spelar oss ett spratt. När vi blir allt för uppmärksamma på kroppens signaler blir det lätt en ond spiral och en till synes normal kroppssignal, som att pulsen går upp, kan leda till att hjärnan direkt tolkar det som något farligt. Då är det väldigt lätt att det leder till en ny kroppssignal och en till och en till. Ångesten kan lamslå oss och vi blir helt maktlösa i dess klor.

Och det är ju faktiskt inte konstigt att hjärnan slår på stora trumman. För det finns faktiskt människor som dött. Det finns många farliga sjukdomar där ute som vi skulle kunna drabbas av. Det är helt rimligt att dessa väcker rädsla i oss. Ändå kan vi känna skam för våra tankar och känslor.

Hur kan vi då förändra våra tankar? Första steget är att inse att det är helt rimligt att vi känner ångest. Andra steget är att förstå att vi behöver göra en förändring för att ta oss ur tankarna. Ofta behöver vi hjälp med detta. Vi behöver en utomstående som hjälper oss att upptäcka och bryta våra mönster. Därför tycker jag att du ska söka hjälp om du lider av hälsoångest. För det finns hopp om att få börja må så mycket bättre.

Ester Hellström


Vill du samtala?
Hör av dig!